Adaptujemy projekt domu


Adaptacja projektu mieszkania nie jest sprawą łatwą. Nie od razu można gotowy projekt przetworzyć zgodnie z własnym pomysłem. W takiej sytuacji pomoże fachowiec. Adaptacji domu dokonuje uprawniony architekt. Jest to warunek uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący staje się od dnia dzisiejszego projektantem danego budynku i na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za projekt.
Do głównych zadań architekta adaptacyjnego jest dostosowanie projektu do panującej na danym obszarze Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kolejnym misją jest dopasowanie odpowiedniej dokumentacji do klimatu panującego na terenie, gdzie ma powstać dom , a dodatkowo wykonanie projektu zagospodarowania działki. Budynek musi zostać umiejscowiony na stosownej mapie geodezyjnej.
Sprawą drugorzędną, choć bardzo ważną z punktu widzenia inwestora, jest dopasowanie gotowego projektu do jego zaleceń i potrzeb. Architekt dokonuje przekształceń w samym projekcie. Zmiany w projektach domów dzieli się na łatwe i trudne. Łatwą zmianą jest wprowadzenie innego kąta nachylenia dachu. Problemem nie jest zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia okien i drzwi. Można też przerobić technologię stworzenia budynku, przerobić strop , a oprócz tego dokonać przeróbek w zadań pomieszczeń, jak również inaczej rozmieścić ścianki działowe.
Zmiany niełatwe to głównie widoczna ingerencja w konstrukcję budynku. Do najłatwiejszych nie należałoby zmiana w wymiarach zewnętrznych budynku, zamiana materiałów, z których mieszkanie ma zostać stworzony i technologia wykonania.
Adaptacja projektu tworzenia domu wymaga też dostarczenia architektowi dokumentów. Jest to gotowy projekt domu, mapa geodezyjna, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Architekt musi także otrzymać warunki techniczne w sprawie przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.

Previous Energooszczędność w domu
Next Co jest ważne w domu z drewna